Rodo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez casaviva.pl i podmioty współpracujące moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach handlowych i marketingowych, w szczególności na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, jak również w formie profilowania, w zakresie mojej aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia mi informacji o produktach i usługach, których nabyciem mogę być zainteresowana/y, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.